Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych | ISBN 9783867914888

Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych

Buchcover Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych  | EAN 9783867914888 | ISBN 3-86791-488-5 | ISBN 978-3-86791-488-8

Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych

Konstrukcja i produkcja okien oraz drzwi zewnętrznych osiągnęła dziś wysoki po- ziom jakości. Jednak, aby mieć pewność, że dotrze to również do inwestorów, niezbędny jest kompetentny i profesjonalny montaż. W celu zapewnienia ekspertom w dziedzinie montażu i produkcji okien podstawowego, naukowego i praktycznego know-how opartego na doświadczeniu ift, niniejsze wytyczne zostały opracowane przez ekspertów ift Rosenheim i opubliko-wane przez stowarzyszenie producentów okien i fasad RAL.
Prawidłowe i profesjonalne uszczelnienie, izolacja i mocowanie okien oraz drzwi zewnętrznych, a także podstawy inżynierii budowlanej i fizyki budowli wyjaśniono na ponad 300 stronach w sposób praktyczny i poparty wiedzą naukową. Uzupełnieniem tego są standardowe detale i wiele praktycznych przykładów. Oferuje to wiele korzyści dostawcom systemów, producentom, architektom i projektantom technicznym, jak również ekspertom w dziedzinie montażu.
Szczególnie praktyczne objaśnienia dotyczące profesjonalnego uszczelniania, izolacji i moco-wania ułatwiają bezpośrednie wykorzystanie wytycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb montażowych. Szczegółowo opisano podstawy inżynierii budowlanej i fizyki budowli oraz zasady techniczne, w tym niezbędne wzory i parametry techniczne. Uzupełniają je rysunki, diagramy i przykłady praktyczne. Materiały i systemy dostępne na rynku są opisane szczegółowo, niezależnie od producentów lub marek, łącznie z ich wadami i zaletami.
Na koniec, najważniejsze szczegóły montażu dla klimatu umiarkowanego i typowych konstrukcji stosowanych w Europie Środkowej są wyjaśnione za pomocą rysunków, jak również parametrów z zakresu fizyki budowli (krzywe izotermiczne, współczynniki fRSI itp.) i służą jako szablony dla projektowego i planowania pracy.
Opisane przykłady są przystosowane do klimatu umiarkowanego (środkowoeuropejskiego lub porównywalnego) i pomieszczeń o standardowym klimacie wewnętrznym. W pomieszczeniach chłodzonych lub klimatyzowanych system musi być sprawdzony w odniesieniu do określonego budynku. Rozważania i ocena muszą obejmować całą ścianę zewnętrzną. Model ten nie ma zastosowania do pomieszczeń chłodzonych i budynków zlokalizowanych na terenach z klimatem tropikalnym. Prawne lub znormalizowane specyfikacje dla Niemiec i Europy są objaśnione w formie uwag. Pomagają ekspertom, którzy są nastawieni na te rynki.
W ten sposób wytyczne montażowe służą jako niezbędny praktyczny pomocnik przy planowaniu i wykonywaniu profesjonalnego montażu okien i drzwi zewnętrznych. Mam nadzieję, że niniejsze wytyczne pomogą Państwu, jako międzynarodowym ekspertom, poprawić jakość montażu, a w rezultacie zwiększyć satysfakcję klientów i odnieść sukces w Państwa działalności.